معجزه مارکت پلن چیست ؟

مارکت پلن چیست مارکتینگ پلن چیست؟ ( برنامه بازاریابی Marketing plan)فرض کنیم شما اخیرا فرآیند تولید محتوا وب سایت کسب و کار خود راشروع کرده اید و طی این مدت، نتایج و ورودی های خوبی را از این راه بدس آورده اید. اما از طرف مدیر مجموعه از شما درخواستی مبنی بر طراحی و ارایه …

معجزه مارکت پلن چیست ؟ ادامه مطلب »