طراحی همراه با کوچ

طراحی وب سایت همراه با مربی کوچینگ

در این مدل قبل شروع طراحی وب سایت جهت راه اندازی کسب و کار ، سیستم سازی همراه با تیم کوچینگ و مربی آن انجام خواهد شد

7 روز

سیستم سازی و کوچینگ

بررسی ، آنالیز کسب و کار ، طراحی بیزینس پلن ، مارکت پلن و…

7 روز
1 روز

ثبت دامنه ، برند و مجوزات

پس از انتخاب نام مناسب دامنه آن خریداری شده و به نام صاحب آن ثبت میشود

1 روز
1 تا 3 ماه

طراحی UI ، UX و CX

در این بازه زمانی طراحی وب سایت و اپلیکیشن به همراه بهینه سازی انجام میشود

1 تا 3 ماه
1 هفته تا یک ماه

تست و تحویل

در یک بازه هفته تا یک ماهه تست های اولیه و آموزش های لازم صورت میپذیرد

1 هفته تا یک ماه
3 ماه به بالا

تیم پشتیبانی

در این بازه زمانی طبق تعهدات و قرارداد ، پشتیبانی های لازم صورت میپزیرد

3 ماه به بالا
3 ماه به بالا

تیم R&D

در این دپارتمان تولید محتوی متناسب همراه با توسعه کسب و کار صورت میپذیرد

3 ماه به بالا
طراحی بدون همراهی تیم کوچینگ

طراحی وب سایت بدون مربی کوچینگ

در این مدل طراحی وب سایت جهت راه اندازی کسب و کار بدون سیستم سازی و مربی آن انجام خواهد شد

1 روز

ثبت دامنه ، برند و مجوزات

پس از انتخاب نام مناسب دامنه آن خریداری شده و به نام صاحب آن ثبت میشود

1 روز
1 تا 3 ماه

طراحی UI ، UX و CX

در این بازه زمانی طراحی وب سایت و اپلیکیشن به همراه بهینه سازی انجام میشود

1 تا 3 ماه
1 هفته تا یک ماه

تست و تحویل

در یک بازه هفته تا یک ماهه تست های اولیه و آموزش های لازم صورت میپذیرد

1 هفته تا یک ماه
3 ماه به بالا

تیم پشتیبانی

در این بازه زمانی طبق تعهدات و قرارداد ، پشتیبانی های لازم صورت میپزیرد

3 ماه به بالا
3 ماه به بالا

تیم R&D

در این دپارتمان تولید محتوی متناسب همراه با توسعه کسب و کار صورت میپذیرد

3 ماه به بالا
سبد خرید
اسکرول به بالا